پرسشنامه نارسایی هیجانی

مطالب دیگر:
فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان فنداسیون آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه دوبلکس منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایشفایل اتوکد نما ساختمان ویلایی با سقف شیروانی کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی با سقف شیروانی با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش ساختمان ویلایی با کد ارتفاعی کامل رد شده از سقف شیروانی قابل ویرایشپروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی با سقف شیروانی دارای نما و برش کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری پیلوت مجتمع مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه اول مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد نما مجتمع مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایشمجموعه کامل مبلمان معماری مخصوص نرم افزار اتوکد رشته نقشه کشی معماریجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 1 - بخش اول - 61 صفحهجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 1 - بخش دوم - 47 صفحهجزوه دانشگاهی کامل درس مدار های الکتریکی 1 - 112 صفحهنمونه سوالات درس مدار های الکتریکی 1 با جواب - 108 سوال - 61 صفحهجزوه درس مدار های الکتریکی 1 - 42 صفحهنمونه سوالات درس مدار های الکتریکی 2 - 100 سوالجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 2 - بخش اول - 58 صفحهجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 2 - بخش دوم - 62 صفحهجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 2 - بخش سوم - 54 صفحهجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 - فصل اول - 32 صفحهجزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 - فصل دوم - 8 صفحه

دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
روایی و پایایی
عبارات


بخشی از متن پرسشنامه:
پرسشنامه
نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه
نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف، استروالد و نزوگت (2005)
ساخته شده است. این پرسشنامه، 20 سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای
(کاملاً، تا حدودی و به هیچ وجه) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در
شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد
ارزیابی قرار می دهد ...